WSzW Białystok BIP
Kontakt

Adres:
  Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku
  ul. Kawaleryjska 70/3
  15-601 Białystok
  wszwbialystok@ron.mil.pl

Godziny pracy:
  Poniedziałek
    Godz. 8:00- 16:00
  Wtorek - Piątek
    Godz. 7:30 - 15:30
Przyjęcia interesantów
 Szef WSzW w Białymstoku
    - codziennie w godzinach pracy.
    W czasie nieobecności - zastępca


 

Kontakt elektroniczny:

wszwbialystok@ron.mil.pl

Kontakt telefoniczny:

 

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku
Stanowisko Nr telefonu

 
 
KIEROWNICTWO

Szef WSzW 261-398-230
Zastępca Szefa WSzW 261-398-658
Sekretariat 261-398-649
Fax Sekreteriatu 261-398-678

 
 
RADCA PRAWNY

Radca prawny 261-398-539

REKONWERSJA

Specjalista 261-398-720

 
 
RZECZNIK PRASOWY

Oficer 261-398-485

PION OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 261-398-355
Kierownik Kancelarii 261-398-355
Fax Kancelarii 261-398-645

 
 
WYDZIAŁ OPERACYJNY

Szef Wydziału 261-398-658
Oficer 261-398-658

 
 
OŚRODEK ANALIZY SKAŻEŃ

Dowódca Ośrodka Analizy Skażeń 261-398-529

 
 
WYDZIAŁ MOBILIZACJI I UZUPEŁNIEŃ

Szef Wydziału 261-398-624

 
 
REKRUTACJA

Oficer 261-398-485

 
 
SEKCJA KADR

Szef Sekcji 261-398-699
st. Referent 261-398-453

 
 
SEKCJA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

Szef Sekcji 261-398-730
st. Informatyk 261-398-356

 
 
DYŻURNA SŁUŻBA OPERACYJNA

Oficer DSO 261-398-214

Ministerstwo Obrony Narodowej
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
Sztab Generalny WP
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
Dowództwo Wojsk Lądowych
Siły Powietrzne
Marynarka Wojenna