WSzW Białystok BIP
Wojska Obrony Terytorialnej

Misją Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) - jako piątego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, będzie obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.

 

Docelowa liczba żołnierzy WOT wyniesie ok. 53 000, a ich służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia.

 

Do końca 2019 roku zaplanowano utworzenie 63 batalionów, które wejdą w skład 17 brygad podporządkowanych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej.

 

Pierwsze trzy brygady są już w trakcie formowania; przygotowanie następnych trzech jednostek zaplanowano

na 2017 rok, kolejnych pięć brygad powstanie w 2018, a ostatnich sześć — w 2019 roku.

 

 

 

SŁUŻBA W WOJSKACH OBRONY TERYTORIALNEJ
„Obrona i wsparcie lokalnych społeczności”

 

Wszystkich zainteresowanych służbą w Wojskach Obrony Terytorialnej zapraszamy do funkcjonujących w WSzW

w Białymstoku oraz Wojskowych Komendach Uzupełnień punktów informacyjnych dla kandydatów do służby w WOT.

 

Dane kontaktowe punktów informacyjnych:

WSzW w Białymstoku: tel. 261 398 485, adres e-mail: wszwbialystok@wp.mil.pl

WKU w Białymstoku: tel. 261 398 220, adres e-mail: wkubialystok@wp.mil.pl

WKU w Bielsku Podlaskim: tel. 261 398 073, adres e-mail: wkubielskpodlaski@ron.mil.pl

WKU w Łomży: tel. 261 385 724, adres e-mail: wkulomza@wp.mil.pl

WKU w Suwałkach: tel.: 261 347 357, adres e-mail: wkusuwalki@wp.mil.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
Sztab Generalny WP
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
Dowództwo Wojsk Lądowych
Siły Powietrzne
Marynarka Wojenna