WSzW Białystok BIP
Informacje ogólne

Misją Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) - jako piątego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, będzie obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.

 

Docelowa liczba żołnierzy WOT wyniesie ok. 53 000, a ich służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia.

 

Do końca 2019 roku zaplanowano utworzenie 63 batalionów, które wejdą w skład 17 brygad podporządkowanych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej.

 

Pierwsze trzy brygady są już w trakcie formowania; przygotowanie następnych trzech jednostek zaplanowano

na 2017 rok, kolejnych pięć brygad powstanie w 2018, a ostatnich sześć — w 2019 roku.

 

 

 

SŁUŻBA W WOJSKACH OBRONY TERYTORIALNEJ
„Obrona i wsparcie lokalnych społeczności”

 

Wszystkich zainteresowanych służbą w Wojskach Obrony Terytorialnej zapraszamy do funkcjonujących w WSzW

w Białymstoku oraz Wojskowych Komendach Uzupełnień punktów informacyjnych dla kandydatów do służby w WOT.

 

Pobierz WNIOSEK

 

Dane kontaktowe punktów informacyjnych:

 

WSzW w Białymstoku
tel. 261-398-485

 

www.wszwbialystok.wp.mil.pl,  e-mail: wszwbialystok@wp.mil.pl

 

 

1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej
tel. 723-253-645

 

 

WKU w Białymstoku
tel. 261-398-220

 

www.bialystok.wku.wp.mil.pl, e-mail: wkubialystok@wp.mil.pl

 

 

WKU w Bielsku Podlaskim
tel. 261 398 073

 

www.bielskpodlaski.wku.wp.mil.pl, e-mail: wkubielskpodlaski@ron.mil.pl

 

 

WKU w Łomży
tel. 261 385 724

 

www.lomza.wku.wp.mil.pl, e-mail: wkulomza@wp.mil.pl

 

 

WKU w Suwałkach
tel.: 261 347 357

www.suwalki.wku.wp.mil.pl, e-mail: wkusuwalki@wp.mil.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
Sztab Generalny WP
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
Dowództwo Wojsk Lądowych
Siły Powietrzne
Marynarka Wojenna